Ahmet Mithat Efendi Kimdir?

Ahmet Mithat Efendi
" Oğlum! Yalnız bir şeyi öğrenmeli, fakat mükemmel olarak! Yahut her şeyi öğrenmeli, bittabi nakıs olarak! "
Branşı:Türk yazar.

Kısaca Hayatı:Ahmet Mithat Efendi,Babasının ölümü üzerine çocuk yaşta çalışmaya başlamıştır. 1854 yılında ağabeyinin görevi dolayısıyla bulunduğu Vidin'e gitmiş ve orada başladığı öğrenimine Tophane Sübyan Mektebinde devam etmiştir. 1863 yılında Niş Rüştiyesini bitirerek Rusçuk'a bir devlet dairesine memur olarak atanmıştır. Çalıştığı dönemde Fransızcayı öğrenmiş ve bu nedenle Tuna Vâlisi Mithat Paşa'nın takdirini kazanmıştır. Bunun üzerine asıl adı olan Ahmet'in yanına Mithat da eklenerek, bu şekilde anılmaya başlanmıştır.

Yazarın Tuna gazetesinde yazıları yayınlanmıştır. 1869 yılında Mithat Paşa Bağdat Valiliği'ne atanınca o da onunla birlikte gitmiştir. Bağdat'ta hem gazete yönetmenliği yapmış hem de sanat okulu öğrencileri için ders kitabı hazırlamıştır. 1891 yılında ailevî sebeplerden dönmek zorunda kaldığı İstanbul'da kendi matbaahanesini kurmuş ve eserlerini basmıştır. Kendi bastığı eserlerinin yanısıra gazeterlerde de yazıları çıkmış ve 1873 yılında yazdığı yazılar nedeni ile Rodos'a sürülmüştür. Abdülaziz'in ölmesi üzerine İstanbul'a geri dönmüş ve saraya girerek vak'anüvislik görevine getirilmiştir.

Emekliliği sırasında Darülfünun'da öğretmenlik yapmış ve daha sonra Darüşşafaka'ya geçmiştir. Öğretmenlik görevi esnasında burada hayatını kaybetmiştir. Ahmet Mithat roman hikâye oyun gibi oldukça çeşitli türlerde eserler vermiştir.

 

Eserleri: Roman:Felatun Bey ile Rakım Efendi ,Çengi ,Acayib-i Alem ,Teehhül ,Firkat ,Esaret ,Yeniçerilerin Bozulma ve Kaldırılma Dönemleri ,Yeniçeriler ,Hasan Mellah Hüseyin Fellah ,Felsefe-i Zenan (mektup-roman formunda yazılmıştır.

Napolyon Dönemi Fransası :Cellat,Cinli Han ,Altın Işıklar

Hasan Sabbah Dönemi:Süleyman Musli

Türk-Yunan Savaşı Dönemi :Gönüllü

Bilimkurgu Romanı:Dünyaya İkinci Geliş

Biyografik Romanları:Voltaire Yirmi Yaşında,ebenle deden

İmparatorluğu oluşturan kavimlerle ilgili romanları:Çingene ,Karnaval ,Gürcü Kızı,Kafkas

Diğer Romanları:Hayret ,Şirzad

Oyun ve Öyküleri:Letaif-i Rivayat ,Yeryüzünde bir melek,Karı koca masalı ,Paris'te Bir Türk ,Karnaval,Henüz On Yedi Yaşında,Dürdane Hanım ,Esrar-ı Cinayet,Cellat ,Demir Bey ,Fenni Bir Roman ,Haydut Montari ,Taaffüf ,Gönüllü,Altın aşıkları,Mesail-i Muğlaka ,Jön Türk,Açıkbaş ,Hükm-i dil