ATATÜRK ÜN İLKELERİ

Atatürk İlkeleri, çağdaşlaşma yönünü belirleyen ve Atatürk Devrimleri'ne temel teşkil eden fikir ve düşüncelerdir. Atatürkçü Düşünce Sistemi içinde birbirine bağlı bir bütün oluşturan Atatürk İlke ve Devrimleri, Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştirabilmek için bilimsel düşünceyi esas alan aklın ve mantığın çizdiği yollardır. Bu nedenle Atatürk ilke ve devrimlerinin temelinde yapıcı olup doğruya ve yararlıya yönelmek vardır.
ßunlar ise:
-Halkçılık
-Devletçilik
-İnkılapçılık
-Cumhuriyetçilik
-Laiklik
-Çağdaşlık
-Devrimcilik
-Tarihçilik
-Çağdaşçılık
-Akılcılık
ßunlar ATATÜRK ÜN ilkeleridir...

Yorumlar

yanlış

Beyza yanlış yapmışsın.Bir ilkeyi yazıp yanına anlamını teker teker yazacaktın.

Kadir

kadire katılıyorummm

kadire katılıyorummm