ATATÜRK 'ÜN İLKELERİ

Cumhurriyet:Egemenliğin halkta olduğu devlet yönetimi demektir.
Millet:geçmişte bir arada yaşamış bir arada yaşayan demektir.
Halkçılık:Ön planda tutar ve demokresiyi benimser.
Laiklik:Devletin vatandaşlarıyla olan ilişkilerinde inançlara göre ayrım yapılması.
Devletçilik:Ülkenin genel ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesi ve özel sektörün girmek istemediği şeylerdir.
Devrimcilik:Atatürk devrimlerinin benimsemesi,geliştirilmesi ve her türlü korunması demektir.

resim: 
http://www.okullux.com