ET-OT-HEPÇİLLER

Et yiyenler:Aslan,tilki,kurt,ayı ve k.balığı
Ot yiyenler:Tavşan,zürafa,kuala,e.kurdu ve keçi
Hepçil:Karga,ayı,maymun,fare ve domuz