Çevrenin kirlenmesine sebep olan şeyler

çöplerin yere atılması
yerlerin temiz tutulmaması
fabrikaların atıklarını dökmek
tüplerin denize atılması
arabaların çarpışmasıyla çıkan maddeller