Çevreyi Temiz Tutalım

1-Fabrikalara Filitre takılması
2-Çöp kutusuna çöp atmayanları uyarmalıyız
3-Başka bir kutu ortaya atılması
4-Yanıcı maddaler için ayrı bir kutu yapılması
5-Cam şişelere başka bir kutu yapılması