Çevreyi Temiz Tutalım

çöplerin toplanması
fabrikaların atık maddellerini yoketmek
tüplerin denize atmamak
düzenli araba kullanmak
zehürlü maddellerden kaçınmak için filtre takmak