TOPRAK NEDENLERİ

Canlılığın kaynağı olan toprağın yapısına çeşitli amaçlarla katılan ve doğal olmayan maddelerin etkisi ile kirlilik oluşmaktadır.

Toprak kirliliğine neden olan birçok faktör sayılabilir. Bunlar arasında tarımsal uygulamalarda bilinçsiz ve denetimsiz yapay gübre, tarım ilacı ve hormon kullanımı, sıvı ve katı atıkların yok edilmesinde yetersiz uygulamalar, maden atıklarının toprağa gelişigüzel bırakılması, ev, işyeri, hastane ve radyoaktif atıkların toprağa boşaltılması gibi sayabileceğimiz daha birçok önemli neden yer almaktadır.