3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası

Hem yaşam kalitesini yükseltmek hem de hastalıkları oluşmadan önce önlemek için halk sağlığına yönelik çalışmalar artarak sürdürülmektedir. 20-30 yıl öncesine kadar halk sağlığı çalışmalarını daha çok kolera, tifo gibi salgın hastalıklara karşı korumada alınması gereken önlemler oluştururken , günümüzde daha çok AIDS, kanser gibi tedavi süreci uzun ve etimaliy yüksek hastalıklar halk sağlığını tehdit eden sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Koruyucu hekimlik çalışmalarını yaygınlaştırmak, toplum bilincini yükselterek hastalık meydana gelmeden önlemek ve hayat standartını yükseltmek halk sağlığı çalışmalarının ana amaçlarıdır.

Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı Aile hekimliğiyle ilgili gerekli yasal düzenlemeleri yaparak koruyucu sağlık hizmetlerini de bu yolla sunmak için çalışmalarını sürdürmektedir.