Öz Değerlendirme Formu

Bu form öğrencilerin kendilerini değerl endirmeleri amacıyla düzenlenmiştir. Hazır olarak örnek bir çalışma verilmiştir. Diğer çalışmalar buna benzer şekilde düzenlenebilir.

Sitemizde iki formatta yayınlanmıştır. İsterseniz PDF şekilnde isterseniz WORD dosyası şekilnde indirebilirsiniz.