Ürün Dosyası Değerlendirme Formu

Bu form siz öğretmenlerimizin, öğrencilerinizin ürün dosyasına koydukları ödevleri değerlendirmeniz için hazırlanmıştır. Değerlendirme  sırasında, çalışmanın bütününü göz önünde bulundurunuz.çalışmanın özelliğini en iyi yansıtan seçeneği çarpı (x) ile işaretleyiniz.
Sitemizde iki formatta yayınlanmıştır. İsterseniz PDF şekilnde isterseniz WORD dosyası şekilnde indirebilirsiniz.